VWS stemt in met gebruik regionale EPD’s 

Bij de ontwikkeling van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) moet ook ruimte zijn voor de doorontwikkeling van regionale EPD’s. Dat zijn zorgverleners verenigd in het Bestuurlijk ICT Overleg Zorgverleners (BIOZ) en het ministerie van VWS overeengekomen in een principe-akkoord. De afspraak wordt naar verwachting binnen enkele weken tijdens bestuurlijk overleg vastgelegd in een notitie. Artsen vinden dat bij de ontwikkeling van het landelijk EPD te weinig rekening wordt gehouden met regionale systemen voor uitwisseling van patiëntgegevens die al in de lucht zijn.

De voorzitter van artsenorganisatie KNMG, Arie Nieuwennhuijzen Kruseman, bracht de informatie over het principeakkoord naar buiten. Hij vertelde aan ICTzorg-magazine dat het bestuurlijk ICT Overleg Zorgverleners (BIOZ) een principeakkoord heeft gesloten met het ministerie van VWS. Beide partijen hebben afgesproken dat de ontwikkeling van het landelijk EPD naast de uitbouw van het landelijk schakelpunt ook via verdere ontwikkeling van regionale EPD's verloopt.

Zorgveleners klagen al langer dat er bij de ontwikkeling van het landelijk EPD meer gebruik moet worden gemaakt van regionale netwerken voor gegevensuitwisseling die nu al in de lucht zijn. Sommige ziekenhuizen en regionale apothekersorganisaties wisselen al gegevens uit, maar die netwerken voldoen vaak niet aan de strengere eisen die gelden voor het landelijke EPD.

De invoering van het landelijk EPD loopt enorm achter op schema. Minister Klink ziet de door ontwikkeling van regionale EPD's waarschijnlijk als een manier om de invoering van een landelijk EPD in een stroomversnelling te krijgen. VWS is om een reactie gevraagd.

Bestuurlijk ICT-overleg Zorgverleners

In het BIOZ zitten vertegenwoordigers van de brancheorganisaties KNMG, LHV, KNMP, KNGF, NHG, NMT, Orde van Medisch Specialisten en V&VN. (ICTzorg - Mario Gibbels)

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wil eerst zijn leden raadplegen om na te gaan of er voldoende draagvlak is om het hoofdlijnen-akkoord invoering EPD te wijzigen.


Bron : http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/maatschappij/3136632/2429449/vws-stemt-in-met-gebruik-regionale-epds.html
 

Kruimelpad

Home FAQ